Pogoji uporabe

1. Splošno

1. 1 Uporaba spletne strani http://www.medistat.si (v nadaljevanju "stran") in njene vsebine (v nadaljevanju "vsebina") je predmet Pogojev uporabe (v nadaljevanju "pogoji"), navedenih spodaj med vami (v nadaljevanju "uporabnik") in podjetjem EL (v nadaljevanju "izvajalec"). EL GmbH ima sedež na naslovu Otto-Reisinger-Str 8, A-9073 Klagenfurt. Izvajalec si pridržuje pravico kadarkoli dopolniti ali spremeniti pogoje brez predhodnega obvestila. Najnovejši pogoji so vedno na voljo na naslovu http://www.medistat.si/terms.

2. Sprejem pogojev

2.1 Če želi uporabnik stran uporabljati se mora najprej strinjati s pogoji. Če pogojev ne sprejme, strani ne sme uporabljati. Pogoje sprejme z dejansko uporabo strani. V tem primeru se uporabnik zaveda in strinja, da izvajalec njegovo uporabo strani šteje za sprejem pogojev od trenutka dejanske uporabe dalje.

2.2 V primeru spremembe ali dopolnitve pogojev je uporabnik seznanjen in se strinja, da bo izvajalec štel njegovo uporabo strani od datumu spremembe pogojev dalje.

3. Jezik pogojev

3.1 Kadar izvajalec zagotovi prevod različice pogojev v drugem kot v slovenskem jeziku, se uporabnik strinja, da je prevod zagotovljen le z namenom lažjega razumevanja pogojev in da se za razmerje med uporabnikom in izvajalcem uporablja različica pogojev v slovenskem jeziku, ki ima tudi prednost pred pogoji v tujih jezikih, v kolikor bi prišlo do nasprotij v zapisu.

4. Uporaba strani in vsebine

4.1 Stran se ne sme uporabljati za nelegalne ali nepooblaščene namene. V kolikor se to zgodi, ima izvajalec pravico da ustrezno pravno ukrepa proti uporabniku kot kršitelju. Uporaba strani je na lastno odgovornost. Uporabnik se zaveda in strinja, da je vsebina na voljo "takšna kot je" in da izvajalec ne zagotavlja izpolnitev uporabnikovih zahtev ali pričakovanj glede vsebine, ravno tako ne zagotavlja, da bo stran vedno delovala brez prekinitev, da bo stran in njena vsebina brez napak in da bodo morebitne napake odpravljene. Izvajalec si pridržuje pravico kadarkoli v celoti ali delno spremeniti vsebino ali stran, brez predhodnega opozorila.

5. Registrirani uporabniki

5.1 Izvajalec omogoča svojim uporabnikom preko strani dostop do storitev in uporabnikovih vsebin z uporabnikovim elektronskim naslovom in geslom. Izvajalec ni odgovoren za varnost uporabnikovega elektronskega naslova in gesla. Za to je uporabnik odgovoren sam, kot je tudi odgovoren za njuno morebitno izgubo ali zlorabo. Pogoji uporabe storitve in Pogoji zasebnosti so natančno navedeni ob prvi prijavi z uporabniškim imenom in geslom, ko jih uporabnik sprejme, v kolikor želi storitev uporabljati, in ki so uporabniku storitev vedno na voljo, ob vsakokratni prijavi.

6. Povezave do drugih spletnih strani

6.1 Stran lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani in virov. Uporabnik strani se zaveda, da izvajalec nima vpliva na tuje spletne strani in vire in se tudi zaveda in strinja, da izvajalec ni odgovoren za dostopnost teh strani in virov in tudi ne za njihove vsebine, oglase, produkte, storitve. Izvajalec tudi ni odgovoren za škodo, ki bi jo lahko uporabnik utrpel z obiskom teh strani.

7. Lastninska pravica

7.1 Uporabnik je seznanjen in se strinja, da je izvajalec lastnik strani in njenih vsebin. Pogoji uporabe uporabniku ne dajejo pravice do uporabe kateregakoli tržnega imena, blagovne znamke, storitvene znamke, logotipa, domene in drugih izrazitih zaščitnih znakov strani, vsebine ali izvajalca, razen če ni med uporabnikom in izvajalcem pisno drugače določeno.

8. Pravni red

8.1 Uporabnik se strinja, da so za reševanje pravnih vprašanj, ki izvirajo iz pogojev izključno pristojna sodišča v Sloveniji. Ne glede na to pa se uporabnik tudi strinja, da lahko izvajalec kljub temu uporabi pravna sredstva sodne prepovedi (ali drugo enakovredno obliko nujnega pravnega sredstva) v kateri koli sodni pristojnosti.

Zadnja sprememba: 6. november 2015